หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่ออังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567  นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 สำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เข้าหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้เสียหายที่เกิดอุบัติเหตุจากสายสื่อสาร
เมื่อวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 ท่าน สมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการฯ สายงานกิจการภูมิภาค 
วันที่ 28 กันยายน 2566 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  (Thai National Flag Day)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  สำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธรารณะ (Public Hearing) กับที่ปรึกษาเพื่อติดตามการตรวจ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา นครราชีสมา 
เมื่อวันจันทร์  ที่ 24 เมษายน 2566  พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน  กสทช.เขต 23 
พนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 23  ร่วมกันใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงาน กสทช.เขต 23
เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 
เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 พนักงาน กสทช. เขต 23 จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 พนักงาน กสทช. เขต 23 จ.นครราชสีมา
พนักงาน กสทช. เขต 23 นายพงษ์พิทักษ์ เสกศรี และนายทรงศักดิ์ กิตวราพล  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. สำนักงาน กสทช. ภาค 2 และสำนักงาน กสทช. เขต 23
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565  สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ได้ให้สำนักงาน กสทช. เขต 23
เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565  พนักงานของสำนักงาน  กสทช. เขต 23  และสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม(ดท.)
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565  สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ได้ให้สำนักงาน กสทช. เขต 23
เมื่อวันที่ ศุกร์ ที่ 6  พฤษภาคม 2565  สำนักงาน กสทช. เขต 23
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565  สำนักงาน กสทช.ภาค 2 และสำนักงาน กสทช. เขต 23
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  สำนักงาน กสทช.ภาค 2 และสำนักงาน กสทช. เขต 23
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  สำนักงาน กสทช.ภาค 2 และสำนักงาน กสทช. เขต 23
นที่ 25-27 มีนาคม 2565  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรเพื่อทบทวนฝ่ายบริหารของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 และสำนักงาน กสทช. เขต ในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ท่าน พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.
เมื่อวันพุธ  ที่  9 มีนาคม 2565   สำนักงาน กสทช. เขต 23  ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง   บริษัทสื่อสารทุกค่าย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565  สำนักงาน กสทช. เขต 23  พนักงานงานตรวจสอบและกำกับดูแล  นำโดยนายพงษ์พิทักษ์ เสกศรี  นตป.ก1 
   
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 23  ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ภาค 2  และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประทาย ดำเนินการตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียงไม่ทราบชื่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงาน กสทช. เขต 23  ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)  ในท้องที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด  ณ  ห้องประชุม กฟภ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบริษัทสื่อสารเข้าร่วมทุกค่าย   เพื่อให้แนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน  ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ด้วยสถานการณ์โควิด-19  ยังมีการแพร่ระบาด  ประกอบกับสำนักงาน กสทช. เขต 23  ได้มีผู้เข้ามาติดต่อ ประสานงานเป็นประจำ   เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานกสทช. เขต 23  จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา(ฮุก31)  เข้ามาฉีดฆ่าเชื้อโควิด-19  ณ อาคารสำนักงานและอาคารอื่น  เพื่อป้องกันเชื้อดังกล่าวระบาด   เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและ ผู้มาติดต่อ   ทั้งนี้พนักงานยังต้องเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19  ของทางจังหวัดนครราชสีมาต่อไป   ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบพนักงานติดเชื้อแต่อย่างใด
  เมื่อวันศุกร์  ที่  21 มกราคม 2565    โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิด  ได้จัดงานรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ที่โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์เทอร์มินอล 21  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว  มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ จำนวน 150 คน  ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน  เขต 23  เข้าร่วมแสดงเครื่องมือตรวจสอบฯ และชี้แจงการดำเนินงาน  ภารกิจ หน้าที่ แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและผู้สนใจ ด้วย  ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ต้อนรับท่านพันเอก ดร.พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว์  กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการกิจการโทรคมนาคม (กตป.)
เพื่อให้เป็นเขตปลอดเสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร บริเวณหน้าตลาด แม่กิมเฮง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. นายไพจิตร ภูสีอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เข้าประชุมวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมูสี  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลหมูสี   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปาช่อง  ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลหมูสี  ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่  บริษัทสื่อสาร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจานุเบกษาออxกตามความในมาตรา 9  พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
มาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐและประชาชน ของ กสทช. เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 6 ฉบับ 30 ก.ค. 64
สำนักงาน กสทช.  ได้ปรับการทำงานเป็นรูปแบบ Work From Home 100%
โดยการให้บริการงานด้านการอนุญาต  การชำระค่าธรรมเนียม และการรับเรื่องร้องเรียน จะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

 
 ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร   Sikhio Safety Route Model  เป็นกรณีพิเศษ ระยะทาง 2.8 km.
วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564  ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน  กสทช. เขต 23  ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ Covid-19  ยี่ห้อ Sinovac  เข็มที่  2
ประกาศการเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาต
สำนักงาน กสทช. เขต 23,  กฟภ.อำเภอสีคิ้ว, ตำรวจ,  เทศบาลสีคิ้ว และบริษัทสื่อสารทุกค่าย จึงได้ร่วมประชุมหารือเป็นกรณีเร่งด่วน  ที่ห้องประชุม กฟภ.สีคิ้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมเข้าประชุมการรื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ Covid-19  ยี่ห้อ Sinovac

สำนักงาน กสทช. เขต23 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิมายประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 23 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี
สำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมระบบโทรคมนาคมสำหรับโรงพยาบาลสนามก่อนเปิดให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางสถานีกลางบางซื่อ
สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2564

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2564 สำนักงาน กสทช เขต 23 ร่วมใจกันสรงน้ำพระประจำสำนักงานฯ และรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 23 เพื่อความเป็นศิริมงคล

 
สำนักงาน กสทช.เขต 7 (นครราชสีมา) จะดำเนินการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่
กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ เรื่อง TV-Digital
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชาปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2557
กอ.รมน ภาค 4 สน. ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.เขต ๔ (สงขลา)
โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านมาตรฐาน
โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านมาตรฐาน
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9