หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๓ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9