หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม
 พนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 23  ร่วมกันใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE 
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. นายไพจิตร ภูสีอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เข้าประชุมวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมูสี  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลหมูสี   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปาช่อง  ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลหมูสี  ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่  บริษัทสื่อสาร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9