Home > News
กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ เรื่อง TV-Digital
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชาปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2557
กอ.รมน ภาค 4 สน. ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.เขต ๔ (สงขลา)
โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านมาตรฐาน
โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านมาตรฐาน
test
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต สงขลา
89/1 ม.1 ถ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115    email : [email protected]    โทร : 074-251901