หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายไพจิตร ภูสีอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เ
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :16/11/2564
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายไพจิตร ภูสีอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เข้าประชุมวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. นายไพจิตร ภูสีอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เข้าประชุมวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมูสี  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลหมูสี   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปาช่อง  ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลหมูสี  ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่  บริษัทสื่อสาร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการงานก่อสร้างถนนลาดยาง  สายทางบ้านไร่ ถึง วงเวียนบ้านไร่  ระยะทาง 1.5 km.  ซึ่งมีสายสื่อสารที่ยังไม่สามารถจัดระเบียบ หรือปรับปรุงได้  จึงทำให้การก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน  และเกิดความเดือดร้อนกับประชาชน และผู้ใช้ทางในการสัญจร  โดยจากการประชุมได้มีมติว่า  ให้บริษัทที่รับผิดชอบสายสื่อสารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งการไฟฟ้าจะทำการถอนเสาให้ไปตามแนวถนน  ซึ่งทุกบริษัทฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
475871-(1).jpg
475859.jpg475863.jpg475864.jpg475865-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9