หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ท่าน พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :11/03/2565
เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ท่าน พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.
ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม สำนักงาน กสทช.เขต  23  เพื่อรับฟังปัญหา  และมอบแนวทางการทำงาน  ซึ่งท่านได้แนะนำให้พนักงานทุกคนปรับเปลี่ยนทุกด้านให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  และกล่าวชมเชยว่าเป็นเขตที่สะอาดน่าอยู่  ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

S__4292670-(1).jpg

S__4292674.jpg

S__4292676.jpg

S__4292677.jpg

S__4292679.jpg

S__4292693.jpg

S__4292717.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9