หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :21/12/2565
เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 
ประกอบด้วย นายพงษ์พิทักษ์ เสกศรี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง (หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล) และนายทรงศักดิ์ กิตติวราพล วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย “หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) รุ่นที่ 1/2566  ในหัวข้อวิชา “กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” และหัวข้อวิชา “หลักการติดต่อสื่อสารและหลักการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)” ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 5 นครราชสีมา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 100 คน จากภาครัฐ และเอกชน (เทศบาล อบต. อาสากู้ภัยฯ)

S__39534634-(1).jpg

S__39534633.jpg

S__39534640.jpg

S__39534645.jpg

S__39534636.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9