หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ภาค 2
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :09/03/2565
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ภาค 2
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 23  ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ภาค 2  และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประทาย ดำเนินการตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียงไม่ทราบชื่อ  หมู่ 10 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อพบและยึดสิ่งของผิดกฎหมาย กรณีกระทำความผิดฐานมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา 6 และมาตรา 11 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

77688.jpg

77407.jpg

77691.jpg

77690.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9