หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565  สำนักงาน กสทช. เขต 23   พนักงานงานตรวจสอบและกำกับดูแล นำโดยนายพงษ์พ
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :09/03/2565
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565  สำนักงาน กสทช. เขต 23   พนักงานงานตรวจสอบและกำกับดูแล นำโดยนายพงษ์พิทักษ์ เสกศรี นตป.ก1
ได้ดำเนินการถวายอารักขาด้านความถี่วิทยุ  ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ อาคารหอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)  เนื่องในโอกาสเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร แทนพระองค์ฯ  ผลการตรวจสอบการป้องกันการรบกวนความถี่วิทยุเพื่อถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร ไม่พบปัญหาการรบกวน
77928.jpg

77929.jpg

77930.jpg

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9