หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :25/04/2566
เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 
ได้ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทิศา รัตนวิชา กตป.ด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานฯ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

197672.jpg
197671.jpg
197674-(2).jpg

197676.jpg
197675.jpg
197673.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9