หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัต
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :28/01/2565
เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิด ได้จัดงานรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)
เมื่อวันศุกร์ ที่  21 มกราคม 2565    โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิด  ได้จัดงานรับฟังความคิดเห็สาธารณะ (Public Hearing)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. และสำนักงานกสทช. ประจำปี 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ที่โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์เทอร์มินอล 21 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว  มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ จำนวน 150 คน ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน  เขต 23  เข้าร่วแสดงเครื่องมือตรวจสอบฯ และชี้แจงการดำเนินงาน  ภารกิจ หน้าที่ แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและผู้สนใจ ด้วย  ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

266696_th.jpg

524982.jpg

524988.jpg

524995.jpg

272192183_1560765090984720_1724353531693291553_n.jpg

download.jpg

S__5414966-(1).jpg

S__12247071.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9