หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงาน กสทช.ภาค 2 และสำนักงาน กสทช. เขต 23
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :29/04/2565
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงาน กสทช.ภาค 2 และสำนักงาน กสทช. เขต 23
เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สภาผู้แทนราษฎร  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีอีสาน  จ.นครราชสีมา(มทร.อีสาน)  ซึ่งในที่ประชุมได้พูดคุยปัญหา แนวทางเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้กับการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการทำสมาร์ทฟร์าม  โดยมีบริษัทสื่อสารทุกค่ายเข้าร่วมการประชุมด้วย

8682.jpg

8014.jpg

8302.jpg

8303.jpg

8304.jpg

8305.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9