หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 พนักงาน กสทช. เขต 23 จ.นครราชสีมา
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :12/11/2565
เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 พนักงาน กสทช. เขต 23 จ.นครราชสีมา
พนักงาน กสทช. เขต 23 นางสาวธันยพัฒน์ ภาดาเพิ่มผลสมบัติ และนายภูวกฤต พลชิงชัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ (แทนพระองค์) ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร "วิบุลปัญญา" ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร "เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในวันที่ 9 พฤษจิกายน 2565

S__19513389.jpg

S__19513391.jpg

S__19513393.jpg

S__19554398.jpg

S__19554399.jpg

S__19554395.jpg

S__19554397.jpg


 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9