หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2564 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 ประกอบด้วย นายศุภณัฏฐ์ ศิริ
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :02/12/2564
เมื่อวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2564 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 ประกอบด้วย นายศุภณัฏฐ์ ศิริอมรพรรณ นตป.ก1 นายภูวกฤต พลชิงชัย นตป.ก3 และนายอำนาจ ฤทธิ์น่วม บุคคลช่วยฯ ได้ออกปฏิบัติงานเพื่อถวายความปลอดภัยทางการสื่อสาร
เมื่อวันที่  22 และ 23  พฤศจิกายน 2564   พนักงานสำนักงาน  กสทช. เขต 23  ประกอบด้วย นายศุภณัฏฐ์  ศิริอมรพรรณ   นตป.ก1  นายภูวกฤต  พลชิงชัย  นตป.ก3  และนายอำนาจ  ฤทธิ์น่วม บุคคลช่วยฯ  ได้ออกปฏิบัติงานเพื่อถวายความปลอดภัยทางการสื่อสาร เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา   จากการตรวจสอบการใช้คลื่นเพื่อป้องกันการรบกวนที่ความถี่ 152.75 MHz  ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่พบการรบกวนใดๆ เหตุการณ์ปกติ


S__26042376.jpeg
S__26042375.jpeg
S__26042374.jpeg
210366.jpeg
S__26042371-(1).jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9