หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 2 และสำนักงาน กสทช. เขต 23
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :09/08/2565
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 2 และสำนักงาน กสทช. เขต 23
นายกฤษฏิ์ พูนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมามอบหมายนายฤทธิชัย ธรรมแสง ผช.ปภ.นม.และ จนท.ฝ่ายป้องกันฯ ร่วมพิธีเปิด "โครงการซ้อมแผนภัยพิบตัิหรือเหตุฉุกเฉิน"โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมเผชิญเหตุอุทกภัยในรูปแบบฝึกบนโต๊ะ (Table top Exverise : TTX) ณ โรงแรม ดิ อิมพิเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติ เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ต่างๆ ให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กสทช. เขต 23 ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา และสำนักงาน ปภ.จ.นครราชสีมา

LINE_ALBUM_อบรมภัยพิบัติ-200765_220809_2-(1).jpg
LINE_ALBUM_อบรมภัยพิบัติ-200765_220809_0.jpg
LINE_ALBUM_อบรมภัยพิบัติ-200765_220809.jpg
LINE_ALBUM_อบรมภัยพิบัติ-200765_220809_3.jpg
LINE_ALBUM_อบรมภัยพิบัติ-200765_220809_1-(1).jpg
LINE_ALBUM_อบรมภัยพิบัติ-200765_220809_6.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9