หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ต้อนรับท่านพันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมิน
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :15/12/2564
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ต้อนรับท่านพันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการกิจการโทรคมนาคม (กตป.)
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ต้อนรับท่านพันเอก ดร.พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว์  กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการกิจการโทรคมนาคม (กตป.)  ซึ่งได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช. เขต 23  ซึ่ท่านได้แนะนำ ชี้แจง และสอบถามเกี่ยวกับ USO NET  สายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ  และสัญญาณโทศัพท์ในพื้นที่รับผิดชอบ  และเยี่ยมชมเครื่องมือฯ  ของสำนักงาน กสทช. เขต 23 ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

S__3489824.jpg

S__3948549.jpg

S__3948550.jpg

S__3948583.jpg

S__3948593.jpg

S__3948577-(1).jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9