หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมเข้าประชุมการรื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไ
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :13/06/2564
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมเข้าประชุมการรื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ณ ห้องประชุม ชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมเข้าประชุมการรื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อหาข้อสรุปและหารือเรื่องกำหนดเวลาดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ในการนำสายสื่อสารลงดิน บริเวณถนนบุรินทร์และถนนสุรนารี  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผลการประชุมได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


S__8757289.jpg  S__8757293.jpg
S__8757294-(1).jpg

S__8757298.jpg

อุบัติเหตุ.jpg

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9