หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เดือน กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ใน
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :23/02/2565
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ในท้องที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ณ ห้องประชุม กฟภ จังหวัดนครราชสีมา
เดือน กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงาน กสทช. เขต 23  ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)  ในท้องที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด  ณ  ห้องประชุม กฟภ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบริษัทสื่อสารเข้าร่วมทุกค่าย   เพื่อให้แนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน  ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

S__14114892.jpg

S__15900684.jpg

S__15900687.jpg

S__15909181-(1).jpg

S__14115019.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9