หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันจันทร์  ที่ 24 เมษายน 2566  พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน  กสทช.เขต 23 
บันทึกโดย :นายทศคุณ ยิ่งวัฒนาถาวร (ภภ.23)
วันที่บันทึก :25/04/2566
เมื่อวันจันทร์  ที่ 24 เมษายน 2566  พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน  กสทช.เขต 23 
ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคลื่นความถี่เพื่อป้องกันการรบกวนข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลการตรวจสอบไม่พบปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด
S__60801028.jpg
S__60801031.jpg
S__60801032.jpg
S__60801033.jpg
S__60801034.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9