หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  สำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธรารณะ (Pu
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :05/10/2566
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  สำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธรารณะ (Public Hearing)
เพื่อให้การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566

50258_0.jpg
50244_0.jpg

50247_0-(1).jpg

50251_0.jpg

50253_0.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9