หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ปรับวิธีการให้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :19/07/2564
สำนักงาน กสทช. ปรับวิธีการให้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาติดต่อราชการ
สำนักงาน กสทช.  จึงได้ปรับการทำงานเป็นรูปแบบ Work From Home 100%
โดยการให้บริการงานด้านการอนุญาต  การชำระค่าธรรมเนียม และการรับเรื่องร้องเรียน จะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

ทั้งนี้ การส่งหนังสือ เอกสาร ถึงสำนักงาน กสทช. สามารถส่งมาที่อีเมลของสารบรรณกลางสำนักงาน กสทช. saraban@nbtc.go.th  แทนการส่งหนังสือหรือเอกสารแบบปกติ


2-(1).jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9