หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 2
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :14/05/2565
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 2
ซึ่งได้มอบให้นางสาวธันยพัฒน์ ภาดาเพิ่มผลสมบัติ  , นายภูวกฤต  พลชิงชัย  และนายอำนาจ  ฤทธิ์น่วม  พนักงานและลูกจ้าง  ปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุคมนาคม  เพื่อป้องปรามและตรวจหาสัญญาณวิทยุซึ่งอาจนำมาใช้ในการการทุจริต กรณีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงาน กพ.  ตามที่ร้องขอ ณ ศูนย์สอบนครราชสีมา  ซึ่งผลการดำเนินงาน ไม่พบการใช้คลื่นความถี่ที่อาจสงสัยได้ว่าเป็นไปเพื่อการทุจริตแต่อย่างใด

13288.jpg

13289.jpg

13290.jpg

13291.jpg

13292.jpg

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9