หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 2 เขต 23
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :01/06/2565
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 2 เขต 23
ซึ่งได้มอบให้นายทรงศักดิ์ กิตติวราพล  , นายทศคุณ ยิ่งวัฒนาถาวร และนายอำนาจ  ฤทธิ์น่วม  พนักงานและลูกจ้าง  ปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุคมนาคม  เพื่อป้องปรามและตรวจหาสัญญาณวิทยุซึ่งอาจนำมาใช้ในการการทุจริต กรณีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงาน กพ.  ตามที่ร้องขอ ณ ศูนย์สอบนครราชสีมา  ซึ่งผลการดำเนินงาน ไม่พบการใช้คลื่นความถี่ที่อาจสงสัยได้ว่าเป็นไปเพื่อการทุจริตแต่อย่างใด

S__42057797.jpg
S__42057799.jpg
S__42066012.jpg 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9