หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565  พนักงานของสำนักงาน  กสทช. เขต 23  และสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม(ดท
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :01/06/2565
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565  พนักงานของสำนักงาน  กสทช. เขต 23  และสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม(ดท.)
ได้เข้าร่วมงานและจัดแสดงการใช้งานเครื่องมือตรวจสอบ  เครื่องมือทดสอบสัญญาณ โทรศัพท์  ให้กับนักศึกษา  อาจารย์ และประชาชนผู้ที่สนใจ   ในงานสัมมนา  เรื่อง เทรนด์เปลี่ยนโลกในทศวรรษหน้า 2030(GLOBAL  MEGA TRENDS TO 2030) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา   จัดโดยคณะกรรมาธิการสื่อสาร  โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สภาผู้แทนราษฎร   โดยมี พันเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ  เป็นประธานฯ    ซึ่งในงานดังกล่าวมีผู้สนใจ และสอบถาม ในการใช้เครื่องมือของสำนักงาน กสทช.   ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นอย่างดี  ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

13288.jpg

S__14835741.jpg

S__41467909.jpg


S__41467911.jpg

S__14835768.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9