หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันศุกร์ ที่ 26 พ.ย.64 กระผมได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่เป็นเ
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :02/12/2564
วันศุกร์ ที่ 26 พ.ย.64 กระผมได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่เป็นเบิ้ลใต้ดินในเขตเมืองนครราชสีมา "
วันศุกร์ ที่ 26 พ.ย.64 กระผมได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่เป็นเบิ้ลใต้ดินในเขตเมืองนครราชสีมา " เพื่อให้เป็นเขตปลอดเสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร บริเวณหน้าตลาด แม่กิมเฮง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งในงานดังกล่าว มีหน่วยงานเข้าร่วม คือ สำนักงาน กสทช.เขต 23 ตำรวจ เทศบาลเมืองฯ บริษัท NT และบริษัทฯ สื่อสาร  ผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

22438.jpg
22752.jpg
22751.jpg
22753.jpg
22748-(1).jpg
22754.jpg

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9