หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2565 พนักงาน กสทช. เขต 23 จ.นครราชสีมา
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :12/11/2565
เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2565 พนักงาน กสทช. เขต 23 จ.นครราชสีมา
พนักงาน กสทช. เขต 23 นายพงษ์พิทักษ์ เสกศรี และนายทรงศักดิ์ กิตวราพล  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายกรีพงศ์ เทียมเศวต ณ มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 และเสด็จฯ(แทนพระองค์) ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 7 พฤษจิกายน 2565

น้าพง-พี่นุ้ย-6-(1).jpg

น้าพง-พี่นุ้ย-6-1.jpg

น้าพง-พี่นุ้ย-7-1.jpg

น้าพง-พี่นุ้ย-7.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9