หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 28 กันยายน 2566 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ (Thai National Flag Day)
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :05/10/2566
วันที่ 28 กันยายน 2566 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ (Thai National Flag Day)
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณลานเสาธงหน้าอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต23

LINE_ALBUM_28966-วันธงชาติไทย_๒๓๑๐๐๕_39.jpg

LINE_ALBUM_28966-วันธงชาติไทย_๒๓๑๐๐๕_35.jpg

LINE_ALBUM_28966-วันธงชาติไทย_๒๓๑๐๐๕_36.jpg

LINE_ALBUM_28966-วันธงชาติไทย_๒๓๑๐๐๕_28.jpg

LINE_ALBUM_28966-วันธงชาติไทย_๒๓๑๐๐๕_45.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9