หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันสื่อสารแห่งชาติ
บันทึกโดย :admin nbtc
วันที่บันทึก :11/11/2557
วันสื่อสารแห่งชาติ
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชาปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2557

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พร้อมด้วยนางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะกรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. คณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. และผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานด้านหน้าอาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. หลังจากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชาปิตุลา บรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา “กรมไปรษณีย์” และ “กรมโทรเลข” ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2426 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการด้านการสื่อสารไทยตั้งแต่นั้นมา

7-(1).jpg
8-(2).jpg
9.jpg
10.jpg

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : [email protected]    โทร : 0-4496-9568-9