หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ราชกิจจานุเบกษาออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :30/07/2564
ราชกิจจานุเบกษาออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
T_0001.jpg


T_0002.jpg   download

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9