หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงาน กสทช.ภาค 2 และสำนักงาน กสทช. เขต 23
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :29/04/2565
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงาน กสทช.ภาค 2 และสำนักงาน กสทช. เขต 23
ได้ให้การต้อนรับรองประธานกรรมาธิการสื่อสาร  โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     สภาผู้แทนราษฎร  ท่านพันเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ ในโอกาสนี้ท่านได้มอบแนวทางการพัฒนาตนเอง องค์กร และเยี่ยมชมการทำงานของสำนักงาน กสทช.เขต 23

S__13418530-(1).jpg

S__13418538.jpg

S__13418537.jpg

S__13418536.jpg

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : m[email protected]    โทร : 0-4496-9568-9