หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 23  ร่วมกันใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE
บันทึกโดย :นายทศคุณ ยิ่งวัฒนาถาวร (ภภ.23)
วันที่บันทึก :25/04/2566
พนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 23  ร่วมกันใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการภายใน จังหวัดนครราชสีมา

194373.jpg
194371.jpg194372-(1).jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9