หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาด ประกอบกับสำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้มีผู้เข้ามาติดต่อ
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :01/02/2565
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาด ประกอบกับสำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้มีผู้เข้ามาติดต่อ
ด้วยสถานการณ์โควิด-19  ยังมีการแพร่ระบาด  ประกอบกับสำนักงาน กสทช. เขต 23  ได้มีผู้เข้ามาติดต่อ ประสานงานเป็นประจำ   เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานกสทช. เขต 23  จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา(ฮุก31)  เข้ามาฉีดฆ่าเชื้อโควิด-19  ณ อาคารสำนักงานและอาคารอื่น  เพื่อป้องกันเชื้อดังกล่าวระบาด   เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและ ผู้มาติดต่อ   ทั้งนี้พนักงานยังต้องเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19  ของทางจังหวัดนครราชสีมาต่อไป   ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบพนักงานติดเชื้อแต่อย่างใด

S__12541954.jpg

S__12541956.jpg

S__12541958.jpg

S__12541960.jpg


S__12541962.jpg

S__12541965.jpg

S__12541967.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9