หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมวันสงกรานต์ 2564
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :25/05/2564
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2564
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2564 สำนักงาน กสทช เขต 23 ร่วมใจกันสรงน้ำพระประจำสำนักงานฯ และรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 23 เพื่อความเป็นศิริมงคล
S__34365556.jpg S__34365558.jpg S__34365559.jpg

S__34365561.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9