หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร Sikhio Safe
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :10/07/2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร Sikhio Safety Route Model
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร Sikhio Safety Route Model  เป็นกรณีพิเศษ ระยะทาง 2.8 km.   ซึ่งสืบเนื่องจากที่เป็นข่าว มีบุคคลขับขี่มอเตอร์ไซด์โดนสายสื่อสารบาดนิ้วขาดที่อำเภอสีคิ้วและเป็นพื้นที่ที่มีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดระเบียบสายสื่อสาร จึงได้กำหนดให้วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  เวลา 9.00 น. เป็นวันเริ่ม Kick Off โครงการดังกล่าว เพื่อทำการตัดสายสื่อสาร และเริ่มจัดระเบียบสายให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 จึงได้เข้าร่วมงานดังกล่าว และมีหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว, ตำรวจ,  เทศบาลสีคิ้ว  และบริษัทสื่อสารทุกค่าย  เข้าร่วมงานและดำเนินการโดยพร้อมเพียงกัน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


S__11943947.jpg

S__11943952.jpg

S__11943959.jpg

S__11943960-(1).jpg

S__11943965.jpg

S__11943969.jpg

S__11943972.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9