หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจค้นจับกุมสถานีวิทยุกระจายเสียงภูธรคอนสวรรค์
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :28/05/2564
การตรวจค้นจับกุมสถานีวิทยุกระจายเสียงภูธรคอนสวรรค์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 23 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์ ดำเนินการตรวจค้นจับกุมสถานีวิทยุกระจายเสียงภูธรคอนสวรรค์ ความถี่ 103.50 MHz ตั้งอยู่เลขที่ 226 หมู่ 3 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กรณีกระทำความผิดฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา 6 และมาตรา 11 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498


45291.jpg45276.jpg45280.jpg
45283.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : m[email protected]    โทร : 0-4496-9568-9