หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
บันทึกโดย :นาย ภูวกฤต พลชิงชัย
วันที่บันทึก :28/05/2564
การจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
S__2990091.jpg


S__2990093-(1).jpg


S__2990094.jpg S__2990095.jpg

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9