หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ เรื่อง TV-Digital
บันทึกโดย :admin nbtc
วันที่บันทึก :12/11/2557
กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ เรื่อง TV-Digital
กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ เรื่อง TV-Digital ในหัวข้อ “ก้าวใหม่ ทีวีไทย ในระบบ ดิจิตอล” เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2557 กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไปบรรยาย หัวข้อ “ ก้าวใหม่ของ TV ไทย ในระบบ Digital ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่อง การเปลี่ยนผ่านจาก การส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดั่งเดิมที่เป็นระบบอะนาล็อก เป็นระบบ ดิจิตอล ที่ขณะนี้ ทาง กสทช.ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตออกอากาศในระบบดิจิตอลเริ่มส่งสัญญาณออกอากาศบ้างแล้วในหลายจังหวัด การไปบรรยายครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะวิทยาการจัดการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีการเรียนการสอนในภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (จ.สงขลา) เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยาย มีประชาชน นักวิชาการ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย 5 แห่งในจังหวัดสงขลา ให้ความสนใจเข้าร่วมฟัง ร่วมซักถาม เพื่อการนำไปประชาสัมพันธ์ต่อเป็นจำนวนมาก การบรรยายของ ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ครั้งนี้ ทำให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องระบบ ประโยชน์ และเหตุผล ของการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอล ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังใช้กันอยู่ รวมทั้งเข้าใจถึงวิธีการรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลกับเครื่องรับโทรทัศน์ทั้งระบบเดิม และ เครื่องรับโทรทัศน์ระบบใหม่ ให้ความเข้าใจถึงนโยบายของประเทศในเรื่องการสื่อสารตามรัฐธรรมนูญ โดยในบริเวณเวทีของการบรรยายทุกครั้ง ทุกแห่ง จะมีการเปิด ทีวี โชว์รายการสดๆ ของระบบการส่งสัญญาณเปรียบเทียบระบบอะนาล็อก กับระบบดิจิตอล ทั้งแบบ HD (High Diffinaton) และ SD (Standard Diffination) ให้ประชาชนผู้ร่วมงานได้ศึกษาและได้เห็นความแตกต่างของภาพและเสียงที่ปรากฏจริงของระบบดิจิตอล การเดินทางบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบ ทีวี ดิจิตอล ทุกครั้งของ ของ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ จะมีทีมงานของ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ เจ้าหน้าที่เขตของ กสทช. ในจังหวัดนั้นๆ หรือเขตใกล้เคียงจะไปร่วมสาธิตการใช้ Set Top Box กล่องแปลงสัญญาณให้ทีวีในระบบเก่าสามารถรับสัญญาณในระบบดิจิตอลได้ พร้อมกับให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามของประชาชนให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยประสงค์ที่จะให้ผู้เข้าร่วมฟังช่วยบอกเล่าต่อๆกัน พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนผ่านระบบสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอะนาล็อก เป็นระบบ ดิจิตอล อนึ่ง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นี้ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีโปรแกรมที่จะไปบรรยายเรื่องระบบดิจิตอล ที่ จ.ขอนแก่น โดยใช้หอประชุมของโรงพยาบาลขอกแก่น เป็นเทีการบรรยาย สำหรับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรในจังหวัดต่างๆ ที่ต้องการจะจัดโครงการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ทีวี ดิจิตอล ให้กับประชาชน เช่นเดียวกับสถาบันที่จัดผ่านมาแล้ว คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถประสานการติดต่อกับ ส่วนงาน กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ได้ที่ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ หมายเลข 086 3130356

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : [email protected]    โทร : 0-4496-9568-9