หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มทบ.42 มอบเอกสาร MOU
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :31/10/2557
มทบ.42 มอบเอกสาร MOU
มทบ.42 ได้มอบเอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) ของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ให้สำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา)


เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15.30 น. พ.อ.ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.42 ได้มอบเอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) ของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน จำนวน 9 สถานี  ให้นายพันธ์ศักดิ์  ปลอดเอี่ยม  หัวหน้างานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) เพื่อนำประกาศในเวปไซต์ ของสำนักงาน กสทช.  และเมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน มีชื่อประกาศในเวปไซต์ของสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถออกอากาศได้
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9