ติดต่อ.png
ผอ-(1).jpg
แจ้งเตือนแอบอ้าง-(1).jpg
messageImage_1653990207669.jpg

WarningCallCenter.jpg
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สัญญาณเรียกขาน
E25TAA เมื่อวันที่ 11/11/2565
---------------------------------------
ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สัญญาณจากฟ้า VR009
เขตการให้บริการ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : [email protected]    โทร : 0-4496-9568-9