Home > Procurement > สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน กสทช.ภาค (ภาคใต้ สงขลา) จำนวน 1 งาาน
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :12/01/2015
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน กสทช.ภาค (ภาคใต้ สงขลา) จำนวน 1 งาาน
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา) เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 74251901-4 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้


ประกาศ สอบราคา อาคารสำนักงานภาค
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต สงขลา
89/1 ม.1 ถ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115    email : mtr_song@nbtc.go.th    โทร : 074-251901