หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เป็นเขตปลอดเสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร บริเวณหน้าตลาด แม่กิมเฮง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. นายไพจิตร ภูสีอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 23 ได้เข้าประชุมวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมูสี  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลหมูสี   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปาช่อง  ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลหมูสี  ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่  บริษัทสื่อสาร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจานุเบกษาออxกตามความในมาตรา 9  พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
มาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐและประชาชน ของ กสทช. เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 6 ฉบับ 30 ก.ค. 64
สำนักงาน กสทช.  ได้ปรับการทำงานเป็นรูปแบบ Work From Home 100%
โดยการให้บริการงานด้านการอนุญาต  การชำระค่าธรรมเนียม และการรับเรื่องร้องเรียน จะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

 
 ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร   Sikhio Safety Route Model  เป็นกรณีพิเศษ ระยะทาง 2.8 km.
วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564  ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน  กสทช. เขต 23  ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ Covid-19  ยี่ห้อ Sinovac  เข็มที่  2
ประกาศการเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาต
สำนักงาน กสทช. เขต 23,  กฟภ.อำเภอสีคิ้ว, ตำรวจ,  เทศบาลสีคิ้ว และบริษัทสื่อสารทุกค่าย จึงได้ร่วมประชุมหารือเป็นกรณีเร่งด่วน  ที่ห้องประชุม กฟภ.สีคิ้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมเข้าประชุมการรื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ Covid-19  ยี่ห้อ Sinovac

สำนักงาน กสทช. เขต23 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิมายประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 23 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี
สำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมระบบโทรคมนาคมสำหรับโรงพยาบาลสนามก่อนเปิดให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางสถานีกลางบางซื่อ
สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2564

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2564 สำนักงาน กสทช เขต 23 ร่วมใจกันสรงน้ำพระประจำสำนักงานฯ และรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 23 เพื่อความเป็นศิริมงคล

 
สำนักงาน กสทช.เขต 7 (นครราชสีมา) จะดำเนินการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่
กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ เรื่อง TV-Digital
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชาปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2557
กอ.รมน ภาค 4 สน. ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.เขต ๔ (สงขลา)
โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านมาตรฐาน
โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านมาตรฐาน
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : mtr_nr@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9