ติดต่อ.pngFA5DCC1C-A38A-4E9E-AB92-C7C6D5345727.jpeg  ยกเลิกเรียกสำเนา-64.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์
สัญญาณเรียกขาน
 E25PYS เมื่อวันที่ 18/01/2565
---------------------------------------
ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สัญญาณจากฟ้า VR009
เขตการให้บริการ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : mtr_nr@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9