หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต > สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน กสทช.ภาค (ภาคใต้ สงขลา) จำนวน 1 งาาน
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :11/11/2557
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน กสทช.ภาค (ภาคใต้ สงขลา) จำนวน 1 งาาน
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา) เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 74251901-4 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้


ประกาศ สอบราคา อาคารสำนักงานภาค
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจกาiกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : mtr_nr@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9