หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมเข้าประชุมการรื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ Covid-19  ยี่ห้อ Sinovac

สำนักงาน กสทช. เขต23 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิมายประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 23 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี
สำนักงาน กสทช. เขต 23 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมระบบโทรคมนาคมสำหรับโรงพยาบาลสนามก่อนเปิดให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางสถานีกลางบางซื่อ
สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2564

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2564 สำนักงาน กสทช เขต 23 ร่วมใจกันสรงน้ำพระประจำสำนักงานฯ และรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 23 เพื่อความเป็นศิริมงคล

 
สำนักงาน กสทช.เขต 7 (นครราชสีมา) จะดำเนินการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่
กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ เรื่อง TV-Digital
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชาปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2557
กอ.รมน ภาค 4 สน. ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.เขต ๔ (สงขลา)
โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านมาตรฐาน
โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านมาตรฐาน
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจกาiกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : mtr_nr@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9