หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางการออกให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่
บันทึกโดย :Panidon Siriwat
วันที่บันทึก :28/02/2561
ตารางการออกให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่

สำนักงาน กสทช.เขต 7 (นครราชสีมา) จะดำเนินการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044 969568-9
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจกาiกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 7 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย    email : mtr_nr@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9 โทรสาร 0-4496-9569